Nogle overvejelser om annoncering med Google Ads for lejeboliger

nov 24, 2023 | Google Ads | 0 Kommentarer

Jeg skal her på at komme med nogle tanker omkring annoncering med Google Ads for lejeboliger. Lejeboliger er jo en helt særlig ydelse og der er en række forhold som gør annoncering noget anderledes og ret besværligt at komme i mål. Gennem mit arbejde med annoncering med Google Ads for lejeboliger mange steder i landet har jeg nogle særlige erfaringer jeg gerne vil dele ud af. Det der er særligt omkring lejeboliger er især disse forhold:

 

1 Enorm søgevolumen og udfordringer med annoncebudget

Danskerne flytter hele tiden og der er voldsom vækst i antallet af flytninger. Tal fra Danmarks Statistik viser at 2022 var et rekordår for flytninger. Tallene viser ikke nogen konkret om skift mellem lejeboliger og ejerboliger men det er åbenlyst at lejeboliger må være en del af mønsteret.

 

Antal flytninger i Danmark
Rene tal for månedlig søgevolumen i Google Ads bekræfter efterspørgslen på lejeboliger. Dette er naturligvis kun en del og man kunne sagtens også kigge på segmenter som søger på “boligforeninger”, “andelsboliger”, “kollegieværelser”, “projektboliger” og meget mere.

  • lejebolig 27.100
  • bolig til leje 2.400
  • lejligheder til leje 9.900
  • ledige lejeboliger 1.600
  • lejelejligheder 1.300
  • lej hus 6.600

Man vil opleve at klikpriser i Google Ads er ret billige for lejeboliger og det er ikke udsædvanligt at kunne få et klik på et søgeord relateret til “lejebolig” for DKK 3-4. Mere om årsagen til det senere. Men trods det og søgevolumen taget i betragtning er man ofte nød til at begrænse sig kraftigt. Det vil i praksis betyde at man koncentrerer sig en bestemte søgeord eller og/eller er selektiv omkring det område hvor man vælger at afvikle annonceringen.

Men hvorfor i det hele taget bruge energi på annoncering og Google Ads for lejeboliger? Der har de seneste år været et voldsomt byggeboom og der er historier som denne om 10.000 ledige lejeboliger i Aarhus og lige nu giver en søgning på BoligPortal 19.063 ledige boliger i Danmark. Man skal forestille sig at det er dyrt for ejendomsudviklere og udlejere generelt at have tomgang i et boligkompleks. Det er ikke usædvanlig at kigge på boligprojekter hvor den gennemsnitlige månedlige huslejeindtægt er måske DKK 10.000 – 12.000 og hvor 15-20 lejemål er ledige. Så det giver god mening at bruge midler på Google annoncer og anden markedsføring. Se eks. dette byggeprojekt jeg lige falder over hvor tomgangen er knap 100 boliger og vi taler således en mistet huslejeindtægt på langt over 1 million om måneden!

 

ledige boliger

2 Boligen er en megatrend og uklar intention i søgeadfærd

Boligen som en megatrend afspejler en markant forandring i vores livsstil og prioriteter. Det fik særlig vækst under Corona men har vel altid været der og sammenlignet med andre lande er der næppe nogen for hvem boligen betyder så meget. Vi elsker programmer som “Hammerslag“, “Kender du typen?” og “Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed” og boligstof er bare spændende. Det har som effekt at mange boligsøgninger formentligt er ufokuserede og ikke reelt dækker over nogen som i virkeligheden er boligsøgende. Danskerne er populært sagt altid på jagt efter en bedre bolig men om de reelt er flyttemodne og boligsøgende er mere usikkert.

Det skal man have i tankerne når man annoncer med Google Ads for lejeboliger. Særligt hvis man afvikler Google Display eller Facebook annoncer for boliger vil man opleve rigtigt mange kliks selv for de formater men om det er nogen der klikker der reelt er i markedet for en lejebolig eller det blot er almindelig nysgerrighed skal man nok holde sig for øje. Man skal også gennemtænke sin remarketingstrategi. Smider man i virkeligheden gode penge efter dårlige og ikke rammer dem som reelt set er boligsøgende men blot de nysgerrige?

3 Tidshorisonten er typisk lang og en kompleks beslutningsproces

De fleste planlægger et skift af bolig lang tid før det er relevant. Der kan jo være en længere opsigelsesperiode i en eksisterende bolig eller måske endda et boligsalg der skal gennemføres. Man kan endvidere forestille sig en tidshorisont på mange år hvor man planlægger en pension fra arbejdsmarkedet og vil lige orientere sig om lejeboliger nu og her og derfor løseligt googler lejeboliger. Da boligudgiften er den største udgift for de fleste danskere er det naturligvis også en kompleks – ofte kollektiv – beslutning hvor mange alternativer overvejes. Sammenholdt med det faktum at der er rigtigt mange ledige lejeboliger vil man – alt andet lige – opleve en lav konverteringsgrad på annoncerne. De målepunkter i form af bookninger af fremvisninger, telefonopkald og kontaktforme som man opererer med vil derfor se svage ud. Det er een af flere faktorer bag at klikpriser for søgeord relateret til lejeboliger på Google Ads er forholdsvis lave.

Tips til Google Ads for lejeboliger

Omkring kommunikation i Google Ads annoncer for lejeboliger er det værd at hæfte sig ved en størrelse analyse gennemført af Center for boligforskning, Aarhus Universitet. Rapporten undersøger befolkningens boligønsker og præferencer for forskellige boliger, deres ejerform, omgivelser og beliggenhed. Den er baseret på en survey med telefoninterviews, som blev gennemført i foråret 2008 blandt 1.500 personer over 15 år. Læs rapporten her.

De centrale faktorer der peges på omkring valgkriterier for boliger generelt er disse og det kunne man jo lade sig inspirere af under annonceskrivningen i Google Ads hvis altså den boligmasse man promoverer matcher det og det i øvrigt er beskrevet på websitet.

1 Undgå sociale gener: Denne faktor viser en tæt sammenhæng med præferencerne for sociale forhold i boligområdet, herunder sociale udfordringer, kriminalitet og støj.

2 Gode vilkår for børn: De afgørende faktorer inkluderer optimale betingelser for børn, kvaliteten af skoler og fællesfaciliteter. Proximity til arbejdspladsen har også en vis betydning.

3 Social homogenitet: Beboernes lighed og ideelt set dansk nationalitet er vigtig. Der er en vis sammenhæng med ønsket om at bo tæt på ens opvækststed.

4 Tæt på naturen: At bo i nærheden af grønne områder og vand er afgørende. Desuden ønsker man i nogen grad at undgå støj.

5  Sociale netværk: Primært er det vigtigt at bo i nærheden af ens opvækststed, venner og familie. Afstand til arbejdspladsen har også stor betydning.

6 Byens tilbud: Det er essentielt at bo tæt på byens liv og gode offentlige transportforbindelser. Fælles faciliteter i boligområdet og nærhed til arbejdspladsen vægtes også højt.

Man ved som nævnt en masse om danskernes flyttevaner. Det er særligt unge der af naturlige årsager flytter og det skal naturligvis tænkes ind i kampagneafviklingen i Google Ads. En anden signifikant viden som jeg kan bekræfte gennem afviklingen af mange Google Ads kampagner for lejeboliger er at langt de fleste flytninger er ganske korte. 62% af alle flytninger i 2020 skete inden for samme kommune.  Hav endeligt det i tankerne når der tages stilling til geografi i Google Ads kampagnen.

Om husleje og beliggenhed

Jeg ser ofte Google Ads formuleret som nedenstående for lejeboliger. Vi ved at beliggenhed er en altafgørende faktor for de fleste boligvalg. Her ser man kun i svagt synligt i annoncebeskrivelsen at boligerne ligger i Ørestaden som er et område der deler. Nogle vil gerne bo men andre vil absolut ikke bo der.

Man har heller ikke valgt at vise huslejens størrelse. I de pågældende lejeboliger starter huslejen ved DKK 12.000 månedligt uden forbrug for den mindste 2-værelses lejlighed. De fleste boligsøgende i kategorierne studerende, enlige, pensionister samt visse lavindkomstgrupper vil ikke være i målgruppen og det er nytteløst at betale for deres kliks og muligvis udsætte dem for frustration. Har man i øvrigt studeret kommentarsporet for Facebook annoncer for lejebolig vil man kunne nikke genkendende til at huslejeniveauet særligt i København skaber frustration og nogle gange vrede.

boligannonce google ads

Endnu et eksempel. Dette website promoverer i skrivende stund kun boliger der ligger i Hillerød og i Greve. Her kunne man kommunikere dette frem fremfor det retorisk ligegyldige “Find dit nye hjem hos os”. Dem som så Hillerød og Greve eksplicit nævnt kendte præmissen før de klikkede.

google ads boligannonce

Overvej derfor kraftigt eller test i det mindste effekten af at promovere de boliger man rent faktisk har ved at vise huslejeniveau og naturligvis beliggenhed. Jeg har set annoncer med knap en halvering af klikraten ved at vise huslejepriser men man får så et helt andet engagement på websitet. Vælger man at eksperimentere med at vise huslejepriser i annoncer kan man så med fordel teste om der måske skal vises det laveste huslejeniveau eller et gennemsnitligt huslejeniveau?

Kim Falkner

Kim Falkner

Digital marketing freelancer

Jeg tilbyder hjælp til virksom-
heder og digitale bureauer
med ondt i digital performance
eller mangel på skarpe resurser.

Tag kontakt til mig her.