ChatGPT og SEO tekster

dec 14, 2022 | AI, SEO | 0 Kommentarer

Ligesom snart sagt alle er jeg fuldstændigt begejstret for ChatGPT og dens evner til at skrive digte, ønskesedler, svare på etiske dilemmaer, programmere og mange ting vi slet ikke har udforsket endnu. Og husk at dette er en tidligt version af ChatGPT hvor vi må formode at den bliver dygtigere og dygtigere de kommende år. Men hvad kan den SEO mæssigt? Det har jeg sat mig for at afprøve. Her er først ChatCPG’s eget bud på egne evner.

Kan du skrive SEO tekster?

Ja, jeg kan skrive SEO-venlige tekster. SEO står for søgemaskineoptimering, og det drejer sig om at optimere en tekst for at forbedre dens placering i søgeresultaterne fra søgemaskiner som Google. Dette gøres ved at bruge søgeord, der er relevante for teksten og dens emne, og ved at strukturere teksten på en måde, der gør den let at læse og forstå for både mennesker og søgemaskiner. Jeg kan hjælpe med at skrive SEO-venlige tekster ved at inkludere relevante søgeord, strukturere teksten på en forståelig måde og sørge for, at teksten er unik og indeholder værdifuld information for læserne.

For en kunde – Prodesign der gør i særligt i facadeskilte – har jeg bedt ChatGPT om at udarbejde en række SEO tekster som udelukkende skal fungere som fyld på kategorisider. 

chatcpg

Generelt set er der ikke så meget at udsætte på sproget. Der kan være mindre behov for justeringer men det faktuelle fejler ikke noget og det er lynhurtigt at variere teksten. Er jeg ikke helt tilfreds eller føler teksten er for meget en gentagelse vælger jeg blot “Try again”. Så på denne måde kan jeg hurtigt producere 7-8 tekster hver for et bestemt bilmærke. Løbende checker jeg teksten ved at Google 10-12 ord for at undersøge om den tekst allerede er indekseret og teksterne fra ChatGPT synes unikke. Det er selvfølgeligt en udfordring hvis manfe betyder at generere og publicere content direkte fra ChatGPT.

Befinder man sig et andet sted og skal mere eksplorativt undersøge et emne kan man også her sagtens få content ideer

chatcpg seo

Hvad kommer ChatGPT til at betyde for SEO tekster kan være svært at sige. Vi er som nævnt stadigvæk helt i starten af et utroligt spændende forløb og man kan forestille sig mange scenarier. ChatGPT kan allerede programmere så det virker åbenlyst at den også vil kunne diagnostisere komplekse SEO problemstillinger i kode der hindrer for indeksering eller foreslås forbedringer i websitestruktur.

Inden man giver los i at masseproducere AI tekster til SEO formål skal man være opmærksom på at den slags tekster sagtens kan fanges af en del værktøj og sikkert også Google. Jeg checker mine AI generede tekster med ZeroGpt som er fantastisk til at fange AI tekster. Her beder jeg ChatGpt om at generere en tekst.

ai genereret tekst

…og ZeroGpt afslører straks at der er tale om en AI generet tekst.

ai tekst

Vil Google straffe den slags? Formendtligt. Historien viser at alt hvad der er for nemt vil Google søge at straffe med lavere rangering og muligvis en penalty af en art.

Kim Falkner

Kim Falkner

Digital marketing freelancer

Jeg tilbyder hjælp til virksom-
heder og digitale bureauer
med ondt i digital performance
eller mangel på skarpe resurser.

Tag kontakt til mig her.