Performance Max – Scripts og åbning af en “black box”

sep 10, 2023 | Google Ads | 0 Kommentarer

Smag på navnet “Performance Max” eller PMax som det ofte kaldes. Det lyder som den ultimative Google Ads kampagnetype. En kampagnetype der startede som en 100% black box hvor man intet anede om hvordan budget blev afviklet og meget dårligt hvilke kanaler der fungerede bedst. Umiddelbart blev det af mange og undertegnede opfattet ses som Googles forsøg på at tvinge os ind i kanaler som Youtube og Display som jo traditionel fravælges efter man har testet dem.

Google har efter lanceringen sent 2021 lyttet til kritikken og dels er der åbning for flere muligheder for at ekskludere trafik i form af brandlister men også udelade placeringer på Youtube og Display. Det er helt oplagt at kigge på det sidste og eksempelvis udelads annoncering i apps. Det er også vigtigt at være bevidst om hvordan PMax kannibaliserer på brandtrafik og nu er det muligt at granulere Performance Max kampagner og udelade brandtrafik.

Dette indlæg skal ikke fungere som en diskussion af fordele og ulemper ved Performance Max men redegøre for nogle de muligheder der efterhånden er for styrke sin rapportering af performance og afdække hvad der i virkeligheden sker bag ved. Jeg har særligt fokus på brugen af Performance Max til webshops hvor kanalen Google Shopping jo er fremtrædende.

Der sker ekstremt meget på dette område i skrivende stund (sept. 2023) og Google åbner hele tiden for mere og mere indsigt dels i selve interfacet men også tilgængeligheden af metrics i scripts. Så bær over med mig hvis indholdet ellerede er forældet.

 

performance max fordeling af budget

Budgetdeling og performance

Dette script giver et meget fint overblik over fordeling af budget mellem Shopping, Search, Youtube og Display. Desuden afslører det performance på assets groups hvis man ikke har det tilgængeligt i sit interface.

https://github.com/agencysavvy/pmax

En udfordring med datagrundlaget i den nuværende inkarnation er at data kun er tilgængelige for de seneste 30 dage.

Konkurrenceevne

Dette script er ikke isoleret til Performance Max men kan også benyttes til standard shopping kampagner. Det giver et overblik over i hvilket omfang man er i stand til konkurrence på pris i Google Shopping. Den overordnede tanke er at såfremt man har væsentligt højere priser så skal man overveje at undlade at have sådanne produkter i sit produkt feed og måske end også på site website.

https://github.com/JermayaL/price-benchmark-google-ads

Search terms

Search terms (søgetermer) er helt centralt og vel det der savnes mest. dette script vil skabe et ark per kampagne der afvikles og afsløre hvilke søgetermer der har udløst annoncer. Det er særligt her man afdækker hvordan Performance Max kannibaliserer på brandsøgninger

https://adsscripts.com/scripts/google-ads-scripts/pmax-search-terms

Tips:

Det er ganske enkelt at etablere et script, tilknytte et Google Sheet og opsætte et schedulering så rapporter køres dagligt eller ugendtligt. Et godt tip er et at opsætte en konto hos GitHub og følge de scripts man benytter derfra. Så orienteres man om nye versioner.