Google Ads barselsvikar – freelancer, fastansættelse eller bureau?

jan 15, 2023 | Freelancer | 0 Kommentarer

Jeg er i fuld gang med med mit andet barselsvikariat hos en stor dansk C20 virksomhed  og opgaverne er fortrinsvis Google Ads, men funktionen også har berøring med en del andre opgaver inden for digital markedsføring. Som sådan har jeg flere gange ugentligt fysisk tilstedeværelse i virksomheden og deltager aktivt i marketingfunktionen. Jeg skal her prøve at diskutere de muligheder virksomheder har når en medarbejder er i lykkelige omstændigheder og der er behov for en barselsvikar til særligt Google Ads eller andre digitale discipliner såsom SEO.

De fleste virksomheder vil stå med et akut problem ved en barselsorlov. Google Ads, SEO, Facebook annoncering mv. kan ikke bare køre videre uden at nogen praktisk håndterer disse opgaver, driver processerne og skaber resultater. Trækker man i forvejen på et bureau vil det sikkert i nogen grad kunne fortsætte omend nogen naturligvis stadigvæk skal opretholdes en dialog med det bureau og sørge for at der arbejdes hen imod de aftalte mål. Større virksomheder har egne fastansatte specialister til Google Ads, Facebook annoncering osv. og her vil man stå overfor udfordringer i forbindelse med barselsorloven. Der er principielt tre muligheder;

1) fastansætte en barselsvikar i en periode
2) benytte et bureau
3) benytte en freelancer.

 

 

Google Ads barselsvikar

1. Fastansættelse af en barselsvikar til Google Ads

Ansættelse af en fast barselsvikar til Google Ads og andre digitale discipliner er naturligvis en mulighed.  Ved fastansættelser er der ofte en del udgifter udover lønnen. der skal betales ATP, måske pension, internet og telefon, ferietillæg og omsorgsdage. Der kan med andre ord være en større personaleomkostning til en barselsvikar. Ved ethvert ansættelsesforhold løber man i øvrigt altid en risiko for at vælge den forkerte som enten ikke besidder kompetencerne eller ikke passer ind i virksomheden.

En anden problemstilling ved at vælge denne løsning er om det i det hele taget er muligt at finde en ledig kvalificeret Google Ads ekspert, som er villig til et barselsvikariat som så også måske ikke er en fuldtidsstilling. Det er ikke nemt at rekruttere de allerbedste. Jeg har her i en anden blog skrevet lidt om udfordringerne ved at rekruttere Google Ads specialister.

2. Benytte et bureau

Benytter man allerede et bureau kan denne ordning formentligt fortsætte, men personen, som koordinerer med det bureau og nu er på barselsorlov, vil utvivlsomt være savnet. Vil bureauet holde energiniveauet uden at have en daglig kontakt og mistes der information om nye produkter, nye budskaber og nye aktiviteter når tovholderen ikke er der? Benytter man ikke et bureau er det måske en mulighed at outsource Google Ads og de digitale aktiviteter, men her skal man være opmærksom på, at et bureau nok vil have svært ved at indpasse en aktivitet på 20-25 ugentlige timer eller måske en fuldtidsstilling i et bureau-liv ligesom det naturligvis sikkert vil være rasende dyrt.

3. Benytte en Google Ads freelancer

Freelanceren – og den mulighed jeg repræsenterer – mener jeg, i al beskedenhed og muligvis farvet, er den optimale løsning. Man opnår en fleksibilitet og binder sig ikke til unødige omkostninger. En ekstra fordel er, at freelanceren jo stadigvæk kan stå til rådighed efter barselsvikariatet og være en ekstern resurse, der kender virksomheden ved særlige problemstillinger, ny barselsorlov eller blot være en “second opinion”. Den mulighed er næppe til stede ved en fastansættelse.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og så kan vi afsøge om der er muligheder for at jeg fungerer som barselsvikar på Google Ads eller SEO som også er et af mine kompetenceområder. Vi kan helt sikkert skrue et samarbejde sammen som kunne være en fast dag om ugen eller lignende.

Kim Falkner

Kim Falkner

Digital marketing freelancer

Jeg tilbyder hjælp til virksom-
heder og digitale bureauer
med ondt i digital performance
eller mangel på skarpe resurser.

Tag kontakt til mig her.